Tin công ty

Khánh thành Nhà máy nước Vida & La Sante

Nước một trong 4 yếu tố (đất, không khí, lửa) cấu thành nên vũ trụ của chúng ta. Hiện diện khắp nơi trên trái đất, mỗi phút mỗi giây chúng ta đều cần đến nước. Nước là cội nguồn của…