Xây dựng

Nhà máy sản xuất bao bì

Nhà máy với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu thị trường với các sản phẩm bao bì phục vụ các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khoáng sản, nông sản, phân bón….