TỐC ĐỘ VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Giới thiệu về Anh Phát

TỐC ĐỘ VÀ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

 • NĂM 2005: Vốn điều lệ 01 tỷ đồng, doanh thu 500 triệu đồng, nộp ngân sách 25 triệu đồng
 • NĂM 2010: Vốn điều lệ 30 tỷ đồng, sản lượng sản xuất đạt 300 tỷ đồng, nộp ngân sách 10 tỷ đồng
 • NĂM 2015: Vốn điều lệ 130 tỷ đồng, sản lượng sản xuất đạt 800 tỷ đồng, nộp ngân sách 30 tỷ đồng
 • GIAI ĐOẠN 2016 – 2018: Đạt doanh thu từ 2000 tỷ đến 6000, nộp ngân sách nhà nước từ 100 – 150 tỷ đồng
 • NĂM 2020: Phấn đấu đạt doanh thu 01 tỷ USD

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

 • MỤC TIÊU 1: Phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực.
 • MỤC TIÊU 2: Lấy Năng lượng/Dầu khí, Xây dựng hạ tầng cơ sở, Logistics, Thương mại, Xuất nhập khẩu, Bất động sản và Du lịch làm lĩnh vực trọng tâm.
 • MỤC TIÊU 3: Gắn với sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp năng động.
 • MỤC TIÊU 4: Phát triển ra các thị trường trong khu vực và toàn cầu.

MỤC TIÊU KINH DOANH

 • Mang tới dịch vụ tiện ích tốt nhất cho khách hàng
 • Phát huy các giá trị truyền thống của gia đình và cộng đồng
 • Vì sự thịnh vượng chung của đất nước
 • Hoàn thành các dự án
 • Huy động vốn đầu tư
 • Niêm yết trên Sàn giao dịch
 • Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động
 • Nộp ngân sách Nhà nước