TỔNG CÔNG TY ĐTXD&TM ANH PHÁT – CTCP
 
 Số 306 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 (+84) 237 3718 855
 (+84) 237 3727 218
 www.anhphatcorp.com.vn
apt@anhphatcorp.com.vn

Tổng Công ty ĐTXD&TM Anh Phát – CTCP