KHÁCH SẠN ANH PHÁT I

 • Địa chỉ: Số 671A – đường Nguyễn Trãi – P. Phú Sơn – TP. Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 2378 996 336
 • Email:
 • Website: http://www.anhphathotel.com

Khách sạn Anh Phát 2

 • Địa chỉ: Xã Hải Thượng – huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 237 899 6768
 • Fax: (+84) 237 3862 862
 • Hotline: (+84) 973 063 356
 • Email: hotel2@anhphathotel.com
 • Website: http://www.anhphathotel.com/

Khách sạn Anh Phát 3

 • Địa chỉ: Dốc Xước – Xã Mai Lâm – huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 237 8996 989
 • Fax: (+84) 2378 729 729
 • Hotline:
 • Email: hotel3@anhphathotel.com
 • Website: http://www.anhphathotel.com/

 

TRẠM XĂNG DẦU ANH PHÁT:

 • Địa chỉ: Thôn Tân Thành – xã Mai Lâm – huyện Tỉnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) v02378.713.013
 • Fax: (+84) 2378 713 013
 • Email:

CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUẢNG HƯNG:

CỬA HÀNG XẮNG DẦU PHÍA BẮC

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ANH PHÁT I

 • Địa chỉ: Số 133 Khu phố 1 – Thị trấn Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 2373 863 907
 • Email:
 • Website: http://apwood.vn

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ANH PHÁT II

 • Địa chỉ: Thôn Thanh Trung – xã Thanh Kỳ – huyện Như Thanh – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 237 3718 855
 • Email:
 • Website: http://apwood.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHI SƠN

 • Địa chỉ: Thôn Hải Lâm – xã Mai Lâm- huyện Tĩnh Gia – tỉnhThanh Hóa
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Email:

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN XDNM LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

 • Địa chỉ: Thôn Nam Yến – xã Hải Yến- huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 2378  711 188
 • Fax: (+84) 2378 711 188
 • Email:

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN XDNM LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

 • Địa chỉ: Thôn Nam Yến – xã Hải Yến- huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: (+84) 2378  711 188
 • Fax: (+84) 2378 711 188

NHÀ MÁY NƯỚC

 • Địa chỉ: Thôn Hải Lâm – xã Mai Lâm- huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Email: